SDH

      SDH každoročně pořádá společenský večer a zábavné odpoledne s hasiči, při kterém probíhají soutěže pro děti s hasičskou tématikou. Pravidelně také přispívá na sbírku uspořádanou v rámci českého dne proti rakovině a pomáhá při pořádání běhu naděje a mnoha dalších kulturních akcí. Dále zapojuje děti z Mateřské a Masarykovi základní školy do celostátní soutěže PO očima dětí.